Aktualności

 

27.07.2015 – SPOTKANIE W RADZIE DZIELNICY

27.07.2015 w siedzibie VIII dzielnicy odbyło się spotkanie mieszkańców z Prof. Markiem Dziarmagowskim, Przewodniczącym Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa. Celem spotkania było ustalenie wspólnego stanowisko Radnych Dzielnicy VIII i mieszkańców na temat planowanej trasy.

WNIOSKI po spotkaniu

Deklarowane przez Pana Prof. Marka Dziarmagowskiego stanowisko w jest w dużej mierze zbieżne z naszym stanowiskiem:

Po pierwsze: Trasa powinna mieć charakter wewnątrzmiejski (międzydzielnicowy). Trasa nie powinna ściągać ruchu tranzytowego z obwodnicy autostradowej. Jej skala nie powinna tworzyć bariery przestrzennej poprzez budowę nasypów i estakad. Trasa, oprócz swojej funkcji samochodowej, powinna umożliwiać również rozwój komunikacji publicznej, rowerowej i pieszej.

Po drugie – alternatywnie. Jeżeli pomimo protestów mieszkańców utrzymano by wielkość i kategorię trasy to powinna ona (tak jak na odcinku zwierzynieckim i  w większości łagiewnickiego) na odcinku pychowickim również przebiegać tunelem od ul. Grota-Roweckiego do wzgórza Św. Bronisławy. W takim wypadku budowa węzła z ul. Tyniecką wydaje się nieuzasadniona. Duży węzeł planowanej trasy z ul. Grota-Roweckiego (pod Kauflandem) znajduje się w bardzo niewielkiej odległości. Wystarczy nieznaczne poszerzenie ul. Norymberskiej, a dojazd do planowanej trasy od ul. Tynieckiej wydłuży się o nie więcej niż 2 minuty.  Dla mieszkańców Pychowic w ogóle nie będzie to miało znaczenia komunikacyjnego. Wystarczy poszerzyć i wyasfaltować 150-metrowy łącznik ul. Sodowej (na wysokości ul. Na Leszczu) z ul. Norymberską.

Uchwała Rady Dzielnicy z dn. 29 lipca 2015